Buurtschouw

24 januari 2015 in Geen categorie

In Amby wordt een buurtschouw houden op donderdag 5 februari, tussen 13:00 en 16:00.

Het is erg belangrijk dat bewoners hierbij aanwezig zijn en aangeven

op welke plekken er nog aan de inbraakveiligheid gewerkt moet worden.

Denk aan verlichting, groen en brandgangen.

Naast bewoners zijn er mensen van de gemeente, politie en woningbouwverenigingen aanwezig.

Sommigen van u gaven al aan er bij te zijn en hebben locaties doorgegeven.

Weet u nog locaties waar we zeker moeten gaan kijken?

Geef het alvast ons door!

Zijn er anderen die wellicht ook mee willen?

Twijfel niet ze uit te nodigen.

We verzamelen bij de ingang  van Gemeenschapshuis Amyerhoof, Severenplein 27

om 13.00 uur en eindigen de rondgang uiterlijk om 16.00 uur.

Buurtwerkdag Regenwatervijver Amby

19 december 2014 in Milieu, Regenwatervijver Amby

Zaterdag 24 januari: Meewerken aan groen Amby

 

Ook dit jaar gaan we tijdens een buurtwerkdag aan de slag in het gebied rondom regenwatervijver Amby.

Er wordt gesnoeid en gezaagd om de variatie in de begroeiing te vergroten en het gebied ook aantrekkelijk te houden voor dieren en wandelaars!

Dus voor iedereen die zich betrokken voelt bij dit groene parkje in Maastricht, meld je aan!

Het wordt vast weer een nuttige en gezellige bijeenkomst. En CNME zorgt voor de lunch.

Gezaagd hout kan meegenomen worden naar huis.

 Aanmelden: ketelaars@cnme.nl of 043-3219941.

Start: 24 januari om 10.00 uur aan de Heukelstraat (bij de ingang van het natuurgebied).

De ochtend duurt tot 13.00 uur. CNME zorgt voor gereedschap.

Graag tot dan, CNME Maastricht en regio

Severentunnel gaat voor langere tijd dicht

6 september 2014 in A2, Verkeer

De Severentunnel gaat dicht

 De afsluiting gaat in op maandagochtend 29 september om 07.00 uur

De voorbereidende werkzaamheden zijn reeds in de laatste twee weken van juni opgestart. De afsluiting van de Severenstraat is volgens huidige inzichten pas dit najaar, vanaf eind september. Naar verwachting zal in het voorjaar van 2015 de onderdoorgang weer opengesteld worden voor alle verkeer. De werkzaamheden van de Gemeente Maastricht voor het ombouwen van de rotonde bij de Terblijterweg tot een kruispunt met verkeerslichten worden naar verwachting wel deels in dezelfde periode uitgevoerd, maar zullen dan geen extra verkeershinder met zich meebrengen.

Afsluiting Severentunnel

Voor het verlengen van de Severentunnel, is het nodig de tunnel voor een langere periode af te sluiten voor alle verkeer. De afsluiting gaat pas in zodra de nieuwe fiets- en voetgangersbrug de Groene Loper (over de A2) open is. Naar verwachting gaat de Severentunnel dicht op maandagochtend 29 september om 07.00 uur tot in het voorjaar van 2015. In deze periode is de  Severenstraat tussen Stadionweg en de Kasteel Hillenraadweg  afgesloten voor alle verkeer, dus ook voor voetgangers en (brom)fietsers.

Brug de Groene Loper open, Severentunnel dicht!

Op het moment dat de fiets- en voetgangersbrug de Groene Loper open gaat, sluiten we de Severentunnel af voor alle verkeer. Tijdens deze bouwperiode is de Severentunnel naar verwachting vanaf eind september 2014 tot in het voorjaar van 2015 worden afgesloten voor alle verkeer.

Voetgangers en (brom)fietsers worden via de nieuwe fiets- en voetgangersbrug omgeleid.

Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de Stadionweg – Terblijterweg – Viaductweg – Meerssenerweg en omgekeerd.

Kijk voor meer informatie op www.a2maastricht.nl/severenstraat

Nieuwe kruising op plaats van rotonde nabij Geusseltstadion

8 augustus 2014 in Buurtplatform, Gemeente Maastricht, Geusselt, Verkeer

Werkzaamheden rotonde Terblijterweg vlakbij het Geusseltstadion

De Terblijterweg en Olympiaweg worden verbreed en er komt een kruispunt met stoplichten waar nu de rotonde is. Dit gebeurt allemaal na de bouwvak, vanaf 18 augustus 2014.

Fasering van het werk

We beginnen met wegverbredingen naast de Terblijterweg. Ook leggen we langs de Olympiaweg de nieuwe fiets- en voetpaden aan. Dan worden op de Olympiaweg de wegverbredingen uitgevoerd. Wanneer er door deze werkzaamheden op de Olympiaweg te weinig ruimte over blijft voor het verkeer, worden ze ’s avonds en ’s nachts uitgevoerd tussen 19.00 uur en 06.00 uur. Deze eerste fase duurt  van 18 augustus tot 26 september 2014.

Na 26 september wordt het verkeer op de Terblijterweg overgezet naar de nieuwe, buitenste rijbanen. Er blijft, net zoals nu, één rijbaan per rijrichting beschikbaar. Daarna wordt de rotonde verwijderd en het kruispunt aangelegd. Het verwijderen van de rotonde gebeurt ´s avonds en ´s nachts tussen 19.00 uur en 06.00 uur. Als laatste worden het asfalt en de nieuwe verkeersregelinstallatie (stoplichten) aangebracht. Deze werkzaamheden duren tot eind oktober 2014.

Gevolgen voor verkeer en bereikbaarheid

Er is altijd één rijstrook per rijrichting beschikbaar op de Terblijterweg. Er komen tijdelijke stoplichten om het verkeer te regelen. Wanneer er geasfalteerd wordt, kan de Terblijterweg met beperkingen door het verkeer gebruikt blijven worden. Dit is pas tegen eind oktober 2014 en hierover houden we u op de hoogte. De bedrijven bij het Geusseltstadion blijven allemaal via omleidingen bereikbaar.

 Veranderingen bij tankstation BP

Doordat de inrit vanaf de Terblijterweg naar de Dr. Schaepmanstraat wordt verlegd, zijn er nieuwe inritten naar het tankstation nodig. Ook wijzigt er op het terrein van het tankstation een aantal zaken, zoals de plek van de snellaadpomp en er wordt een nieuwe luifel geplaatst om geluidsoverlast tegen te gaan. Het werk aan het tankstation wordt uitgevoerd door Ballast Nedam en begint ook na de bouwvak. Van 29 september tot 12 oktober 2014 is het tankstation gesloten.

 Vragen tijdens de uitvoering

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Strabag BV. De directiekeet staat op de Dr. Schaepmanstraat bij het milieuperron.

Ook kunt u bellen met Rob Holka, de toezichthouder van de gemeente via (043) 350 5205 of mailen naar rob.holka@maastricht.nl.

 Belangrijkste veranderingen nog eens op een rij

1.         De rotonde wordt een kruispunt met verkeerslichten.

2.         De busbaan op de Olympiaweg tussen de Dr. Schaepmanstraat en de rotonde wordt een rijbaan. Verkeer dat de Dr. Schaepmanstraat uit wil rijden naar de Terblijterweg, moet deze straat gebruiken.

3.         De bushaltes bij de kerk vervallen en worden verplaatst. Er komen nieuwe haltes bij de McDonalds (beide richtingen uit) en bij het plein aan de Burgemeester van Oppenstraat (beide richtingen uit).

4.         De afslag naar de Dr. Schaepmanstraat vanuit de richting van de A2 wordt een eenrichtingsstraat de wijk in. U kunt vanuit de Dr. Schaepmanstraat de Terblijterweg oprijden via de Olympiaweg.

5.         De uitritten van het tankstation worden verlegd.

 

Kijk ook op www.maastricht.nl/Terblijterweg

Nieuw adres Buurtplatform.

23 juni 2014 in Amyer Praot, Buurtplatform, Geen categorie

Omdat we nog geen nieuwe secretaris hebben, is voorlopig onze penningmeester Leon Gadet de contactpersoon van het buurtplatform. Ook het postadres en het telefoonnummer zijn gewijzigd; het nieuwe postadres is Westrand 35, 6225 AT Maastricht, telefoon 3638795. Het e-mailadres en de website blijven onveranderd.

Afsluiting Ambyerweg en A79 naar Amby en Rothem 30 juni-25 juli

23 juni 2014 in A2, Amyer Praot, Verkeer

Van 30 juni tot en met 25 juli wordt de Ambyerweg tussen huisnummer 32 en de IJzerenkuilenweg afgesloten voor al het verkeer. In deze periode is ook de afrit van de A79 naar Amby/Rothem (afrit 1 Bunde) dicht. Verkeer vanuit Amby naar de A79 richting Heerlen blijft wel mogelijk via een tijdelijke doorsteek vanaf de IJzerenkuilenweg naar oprit 1 Bunde (zie foto).
Woningen, bedrijven (terreinen) en instellingen, zoals scholen en zorg-centra, blijven bereikbaar. De omleidingsroutes voor gemotoriseerd verkeer naar Amby, Rothem (Meerssen/ Bunde/A2) of A79 lopen via kruispunt Geusselt.
Fietsers en voetgangers tussen de wijken Amby en Rothem worden tijdens de 4-weekse afsluiting van de Ambyerweg omgeleid via de IJzerenkuilenweg, Oliebergweg, Heideweg, Holstraat, Klinkenberg en andersom. Oftewel: via het naastgelegen viaduct over de A79 (zie kader in de kaart). Om de situatie veilig te houden, wordt deze omleidingsroute voor de fietsers en voetgangers bij de kruising van de IJzerenkuilenweg met de Ambyerweg van 30 juni t/m 25 juli afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer.
Voor regionaal verkeer gelden de aanvullende omleidings- en adviesroutes:
• omleiding voor verkeer tussen N298 Hulsberg en A79 afrit 1 Bunde naar A2 richting Eindhoven: via knooppunt Kunderberg en knooppunt Kerensheide (A79 en A76).
• adviesroute voor verkeer op A2 komende vanuit het noorden richting Valkenburg: via knooppunt Kerensheide en knooppunt Kunderberg (A76 en A79).
Uitgebreide informatie over deze afsluiting vindt u in kleur in de website www.a2maastricht.nl/ambyerweg.
Limmelderweg
Tijdens de afsluiting van de Ambyerweg zijn ook tijdelijke verkeersmaatregelen gepland bij de Limmelderweg om de Hoekerweg aan te sluiten aan de nieuwe verbindingsweg naar de Beatrixhaven. Bij de Limmelderweg geldt eenrichtingsverkeer, naar verwachting vanaf half juni tot half juli. Verkeer van oost naar west, van Mariënwaard naar Fregatweg, kan dan doorrijden. Verkeer van de Fregatweg naar Mariënwaard wordt omgeleid.
Update planning verlenging tunnel Severenstraat tussen Amby en Nazareth
De Severenstraat is een belangrijke lokale verbinding tussen Amby en Nazareth. Deze tunnel onder de A2 wordt verlengd aan de kant van de Geusselt vijver. Na de ingebruikname van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug van de Groene Loper, start vanaf eind september 2014 het verlengen van de tunnel Severenstraat tot het voorjaar van 2015. Tijdens deze periode kunnen (brom)fietsers en voetgangers de A2 kruisen via de nieuwe fiets- en voetgangersbrug van de Groene Loper. Voor gemotoriseerd verkeer gelden dan omleidingsroutes.
“Wilt u op de hoogte blijven? Te zijner tijd volgt meer informatie via www.a2maastricht.nl. U kunt zich hier ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. U krijgt dan wekelijks het laatste A2-nieuws in uw e-mailbox.”

Gemeente Maastricht sluit snackbar Amby

23 juni 2014 in Amyer Praot, Politie en handhaving, welzijn

De gemeente Maastricht heeft op woensdag 14 mei een pand aan de Ambyerstraat Zuid in Amby gesloten. Het eethuis is voor zes maanden dicht.
Handel in drugs
In het pand troffen politieagenten een hennepplantage aan. De gemeente concludeert daaruit dat er sprake was van drugshandel. Dat is verboden.
Aanpak drugshandel
Drugshandel vanuit panden gaat vaak samen met agressie en andere criminele activiteiten. Daardoor voelen buurtbewoners zich onveilig. Bovendien is er bij hennepplantages sprake van brandgevaar. Dat is dus ook erg gevaarlijk voor de omwonenden en, in het geval van een eethuis, voor de bezoekers. Een publiek toegankelijk pand, waarin een hennepplantage wordt gevonden, gaat daarom voor zes maanden dicht. Een tijdelijke woningsluiting is een maatregel van de gemeente om de drugshandel vanuit het pand te stoppen. Zo werken we aan veiligheid en leefbaarheid in de wijk. De politie en het Openbaar Ministerie doen er alles aan om mensen die handelen in drugs gepast te straffen.
Drugsmeldpunt
Het nieuwe drugsbeleid van de gemeente begint nu langzaam maar zeker meer resultaten te boeken. Dit kan niet zonder u. Door te melden bij het Drugsmeldpunt helpt u hierbij. Want aan de hand van uw meldingen bij het Drugsmeldpunt krijgt de politie zo duidelijk mogelijk beeld van de situatie.
Alle informatie helpt daarbij: nummerborden van scooters of auto’s, beschrijvingen van deals en handelaren, werkwijzen van dealers of uw vermoeden van een hennepplantage. Zelfs de helft van een nummerbord kan helpen, want misschien heeft iemand anders de andere helft gezien!
Let op: het Drugsmeldpunt is géén alarmcentrale, maar verzamelt informatie om de overlast zo goed mogelijk aan te pakken. Want: met uw informatie kunnen politie en gemeente nog gerichter in actie komen.
Anoniem melden
Bent u bang dat de verdachte achter uw naam komt? Durft u niet te melden? Veilig anoniem melden kan: meld via internet, maar vul uw eigen gegevens niet in.
Meld telefonisch via (043) 350 5111 (Lokaal tarief)
Of digitaal via www.gemeentemaastricht.nl/drugsmeldpunt

Rondgang door de wijk

15 juni 2014 in Amyer Praot, Buurtplatform

Op 27 mei heeft het buurtplatform de jaarlijkse rondgang door de wijk gemaakt met onze stadsdeelleider Rietje Creusen. Deze keer hadden we vooral aandacht gevraagd voor verkeersproblemen. Daarom waren Viviane Groot en Ingrid Hendrix van de afdeling verkeer ook aanwezig. De rondgang startte op de Westrand, waar we eerst een kijkje namen bij het talud langs de A2. De haag lijkt nog klein vanaf de Westrand, maar is toch al bijna 2 meter. Ook zijn er al diverse bomen en struiken geplant op het talud. Er wordt nog overlegt over extra aanplant, zodat het weer een dicht geheel wordt. Toch zullen we nog enige jaren moeten wachten voordat het verkeer wat minder zichtbaar zal zijn.
Daarna fietsten we door naar de afslag richting Bunde. Daar wil het Buurtplatform de geplande bomenplant op het talud langs de A2 liever tussen de afrit en Amby. Daardoor wordt het drukke verkeer op de afrit minder zichtbaar en hoorbaar.
De volgende stop was de Ambyerstraat-Noord. Daar vertelde Viviviane dat de aanbesteding voor de Ambyerstraat nog niet helemaal rond is, maar aan het eind van het jaar wordt er gestart met het tweede deel van het verkeersplan Amby. Dit betreft het stuk vanaf de kerk tot aan het Lindenplein. Vanaf de kerk tot het Acasiapad komt er bestrating en daarna asfalt.
Momenteel worden er snelheidsmetingen gedaan op de Westrand, Peppelhoven en Op de Hoven. Omdat tijdens de werkzaamheden het verkeer, waaronder ook de bus, een alternatieve route zal moeten nemen zijn ook de verkeersheuvels opgemeten. Het is mogelijk dat ze tijdelijk voor de bus moeten worden verwijderd, maar als alles klaar is komen ze gewoon weer terug.
Het parkeren in Amby zal blijven zoals het is; geen betaald parkeren erbij dus.
We stonden ook even stil bij zogenaamde varkensruggen (de gele blokken) voor de dierenarts. Deze blijken goed te werken, ze zorgen voor beter overzicht voor de voetgangers op het zebrapad.
Daarna zijn we gaan kijken op diverse plekken waar de schoolkinderen langs moeten van en naar school. Er was gevraagd om een paar extra zebrapaden, b.v. bij de Severenstraat. Verkeersdeskundigen zijn terughoudend met zebrapaden. Dit levert vaak schijnveiligheid op; als er een zebrapad is lopen of fietsen kinderen zonder te kijken door, terwijl ze moeten leren op te letten. Het toeval wilde dat de school net uitging en er een heleboel kinderen op de fiets langskwamen; zo konden we zien dat de meesten best goed opletten. Ook stonden we stil bij de splitsing Arensborghoeve Gravenstraat Heisterumhoeve, dat is verkeerstechnisch een heel moeilijk punt, maar we zullen eerst afwachten hoe de busroute gaat worden in de nieuwe aanbesteding.
Daarna hebben we gekeken naar de oversteek Maispad-Ambyerstraat-Zuid. Ook dit is een oversteekplaats voor kinderen. Er werd afgesproken hier kanalisatiestrepen en borden “spelende kinderen” te plaatsen.
Tot slot fietsten we in de stromende regen naar de Heukelstraat. Daar waren klachten binnengekomen over het pad in het hondenlosloopgebied dat helemaal overwoekerd is. Dit stuk is onderdeel van het Geusseltpark, er wordt navraag gedaan.

Buurtplatform zoekt nieuwe secretaris en bestuursleden!

1 mei 2014 in Amyer Praot, Buurtplatform

Zoals u wellicht allang gemerkt hebt, bestaat het buurtplatform uit een groep betrokken Ambyers die zich inzetten voor de leefbaarheid van de buurt. Het laatste half jaar hebben we een aantal bestuursleden moeten uitzwaaien. De redenen hiervoor waren divers, maar niet dat ze een buurtplatform niet belangrijk vinden. Ondertussen gaat ook de secretaris – met spijt – stoppen met het werk voor het platform.
We hopen nu zo snel mogelijk nieuwe mensen te vinden om ons enthousiaste team te versterken. In overleg verdelen we de taken naar iemands wensen en beschikbaarheid.
Voor het secretariaat bijvoorbeeld zoeken we iemand die daar ongeveer 10 uur per week aan zou willen besteden. Onderdeel van dat werk is:
• contacten onderhouden met de gemeente en de wijkagent
• signalen uit de gemeenschap oppakken en deze doorspelen naar de juiste instantie
• schriftelijke en e-mail contacten verzorgen
• vergaderingen plannen en voorbereiden samen met de voorzitter
Het is interessant werk, b.v. voor iemand die:
• vanwege jonge kinderen even uit het arbeidsproces is
• maar ook voor iemand die werkzoekende is
• en natuurlijk ook voor een fitte senior die net gestopt is met werken.
Volgens ons wonen er best zulke mensen in Amby!
Vanwege de huidige samenstelling van het bestuur hebben we een lichte voorkeur voor een vrouw. Het bestuur bestaat uit de volgende personen: Hans Schoot (voorzitter), Leon Gadet (penningmeester), Corrian van Rij-Jonker en Peter Burlet.
Ook als je wel iets wilt doen, maar minder tijd hebt: schroom dan niet en bel of mail ons; we zijn altijd bereid meer toelichting te geven. Zie adres en telefoon onderaan dit artikel.

Gemeente Maastricht sluit woning Amby wegens hennepplantage

25 april 2014 in Amyer Praot, Politie en handhaving, welzijn

In een woning aan de Iepenhoven heeft de politie een hennepplantage ontmanteld. Daarom heeft de gemeente Maastricht deze woning vanaf 23 april 2014 voor drie maanden gesloten.

Hennepplantage
In de woning ontdekten politieagenten een hennepplantage. Daaruit concludeert de gemeente dat er vanuit de woning gehandeld werd in drugs. Dit is verboden.

Aanpak illegale drugshandel
Drugshandel vanuit woningen gaat vaak samen met agressie en andere criminele activiteiten. Daardoor voelen buurtbewoners zich onveilig. Bovendien is er bij hennepplantages sprake van brandgevaar, waardoor er grote risico’s voor omwonenden zijn. Daarom sluit de gemeente woningen, waarin een hennepplantage is aangetroffen, voor drie maanden.
Een tijdelijke woningsluiting is een maatregel van de gemeente om de drugshandel vanuit de woning te stoppen. Zo werken we aan veiligheid en leefbaarheid in de wijk. De politie en het Openbaar Ministerie doen er alles aan om mensen die handelen in drugs gepast te straffen.

Drugsmeldpunt
Gemeente en politie komen in actie tegen drugscriminaliteit en drugsoverlast. Door te melden bij het Drugsmeldpunt helpt u hierbij. Want aan de hand van uw meldingen bij het Drugsmeldpunt krijgen we een zo duidelijk mogelijk beeld van de situatie.
Alle informatie helpt daarbij: nummerborden van scooters of auto’s, beschrijvingen van deals en handelaren, werkwijzen van dealers of uw vermoeden van een hennepplantage. Zelfs de helft van een nummerbord kan ons helpen, want misschien heeft iemand anders de andere helft gezien!
Let op: het Drugsmeldpunt is géén alarmcentrale, maar verzamelt informatie om de overlast zo goed mogelijk aan te pakken. Want: met uw informatie kunnen politie en gemeente nog gerichter in actie komen.
Anoniem melden
Bent u bang dat de verdachte achter uw naam komt? Durft u niet te melden? Veilig anoniem melden kan: meld via internet, maar vul uw eigen gegevens niet in.
Meld telefonisch via (043) 350 5111 (Lokaal tarief)
Of digitaal via www.maastricht.nl/drugs Hier vindt u meer informatie